Az elnök üzenete

Az elnök üzenete

 

Tisztelt Partnerünk!

A Készenlét Zrt. egy maroknyi csapattal indult 1990-ben. Tulajdonosai tisztán magyar, természetes személyek voltak, s tulajdonosaikba mai napig nem történt változás. 25 év alatt nagy utat tettünk meg csakis úgy, mint a mezőgazdaság maga.

Folyamatos portfólió bővítés során ma már a mezőgazdaság minden erő-és munkagépét valamint az állattenyésztés számára istállótechnológiát, illetve a telepeket kiszolgáló gépeket forgalmazzuk.

Foglalkozunk megújuló energiával valamint borászati technológiával is, amely az agrárium speciális területei.

Szervezetünket folyamatosan fejlesztjük, országos lefedettséggel eljutunk a gazdálkodókhoz kiszolgálva azok igényeit.

Társaságunk célul tűzte ki a fenntartható mezőgazdaság megteremtését szolgáló technológiák terjesztését is. Többek között a tápanyag gazdálkodás segítését szolgáló talajbaktériumok, illetve a hozamfokozók közül az algák értékesítésével. Másrészt olyan szerekkel, amelyek nem vegyszernek minősülnek elősegítve a biogazdálkodás feltételrendszerét.

A mezőgazdaság jövőjét illetően a precíziós technológiák elterjesztésére helyezzük a hangsúlyt és a hármas egység teljes kiépítését tűztük ki célul úgy az agrotechnológiával a műszaki megoldásokkal valamint az informatikai háttér biztosításával.
A fentiekre való tekintettel rendelkezünk úgy a különleges, ezeket biztosító technológiákkal, műszaki megoldásokkal mint az ezekhez szükséges humán erőforrással.

Kedves Gazdák!
A magyar mezőgazdaság rendkívül jó adottságokkal és klimatikus tényezőkkel rendelkezik, de nem elég csak az alap dolgokat biztosítani, szükséges a jövőbe tekinteni, és olyan megoldásokat kell alkalmazni, hogy versenyképessé és fenntarthatóvá tudjuk tenni az agrárium egészét.

A jövő érdekében mindig egy lépéssel előbbre!

Farkas Károly
igazgatóság elnöke

Kiadványok

Akciós termékek

Készenlét Zrt. - Minden jog fenntartva 2014
Széchenyi2020 Széchenyi2020