Növénytermesztés / 150 Milliárd Ft az állattenyésztés fejlesztésére

150 Milliárd Ft az állattenyésztés fejlesztésére

150 Milliárd Ft az állattenyésztés fejlesztésére

A magyar mezőgazdaságban az állattenyésztési ágazat fejlesztésére 150 milliárd forintot fordítanak a 2014-2020 közötti időszakban


Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: az összegből összesen 242,1 millió euró, azaz több mint 72 milliárd forint lesz az európai uniós támogatás, ez "szükséges és nélkülözhetetlen forrás ahhoz, hogy megújuló és versenyképes legyen a magyar állattenyésztés". Az irányító hatóság még ebben az évben meg szeretné nyitni a pályázati lehetőségeket - tette hozzá.

A legfőbb cél, a magyar állattartó gazdaságok versenyképességének és energiahatékonyságának erősítése, valamint az ágazatban foglalkoztatottak számának növelése.

Nagy István hangsúlyozta: az alacsony jövedelmezőség miatt az ágazat fejlesztésére nem áll rendelkezésre mindig elegendő tőke, ezért a gazdálkodóknak lehetőségük lesz kamattámogatás igénybevételére is.

Az a gazdálkodó, akinek nincs elegendő tőkéje az önrész biztosítására, állami támogatással kedvezményes kölcsönt vehet fel – tette hozzá az államtitkár.

A részletekről szólva elmondta, támogatható lesz az építéssel járó állattartási technológia kialakítása, illetve az állattartás kezelésével és tárolásával kapcsolatos technológiák beszerzése is. Támogatást lehet igényelni továbbá az építéssel nem járó, a tartáshoz kapcsolódó eszközök és gépek beszerzésére. Ezen kívül pályázni lehet majd az energiafelhasználás és a környezetterhelés csökkentésére irányuló technológiai fejlesztésekre, a trágyakezelés- és komposztálás agrotechnikai eszközeinek beszerzésére, valamint kiszolgáló infrastruktúra felújítására is.

A pályázatra olyan vállalkozók jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből legalább 6 ezer euró standard termelési értéküzem-mérettel rendelkeznek, és akiknek előző évi árbevételük legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik.

Nagy István hangsúlyozta: pályázhat fiatal mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági termelők csoportja is. A kiválasztásnál például pontot jelent:

  • a foglalkoztatottak számának növelése,
  • az üzleti terv minősége,
  • a termelői csoport vagy szervezeti tagság,
  • a vállalkozás mikro- és kisvállalkozói mérete,
  • környezeti szempont,
  • a tíz százalékot meghaladó egységnyi energiahatékonyság-javulás,
  • az ökológiai gazdálkodás és az is befolyásolja, hogy
  • a beruházás fejlesztendő régióban valósul-e meg.

Az ötven százalékos, vissza nem térítendő támogatás tíz százalékpontig kérhető kamattámogatás formájában, további tíz százalék adható fiatal gazda pályázása vagy kollektív beruházása esetén.

Forrás: www.nfu.hu

Kiadványok

Akciós termékek

Készenlét Zrt. - Minden jog fenntartva 2014
Széchenyi2020